วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มนุษย์ต่างดาวตอบคำถามเกี่ยวกับจักรวาล (พลังจักรวาล จิตจักรวาล ครายออน)

ก่อนเข้าสู่การตอบคำถามของมนุษย์ต่างดาวเกี่ยวกับจักรวาล

พี่สุดใจขอเพิ่มเติมรายละเอียดสักเล็กน้อยนะคะ

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มพลังงานจากนอกระบบโลก จากจักรวาล ไม่ว่าจะเป็น พลังจักรวาล จิตจักรวาล ครายออน มนุษย์ต่างดาว หรือเรียกชื่ออื่นใดก็ตามที่รับการสื่อสารจากจักรวาล จากนอกโลก ที่ได้มีการส่งมาเพื่อสื่อสารกับมนุษย์โลกในหลายกลุ่ม หลายบุคคล เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเหล่านี้ให้กับมนุษย์โลกคนอื่น ๆ ได้รับทราบ ได้มีการกระจายข่าวสารไปทั่วโลก ผ่านทางหนังสือบ้าง ทางเวปไซด์บ้าง ทางวิทยุโทรทัศน์บ้าง โดยส่วนมากจะสื่อสารมาในรูปแบบ กลุ่มความคิดหรือ กลุ่มพลังงานที่มีการอธิบายกลไกของจักรวาล ซึ่งข้อมูลการสื่อสารดังกล่าวเป็นในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มนุษย์อาจไม่เคยได้รับรู้ ได้ยินมาก่อน จึงค่อนข้างเป็นเรื่องแปลก โดยส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับทางจิตนั่นเอง

หลายสิ่งที่มนุษย์ยังไม่สามารถเข้าใจได้ อย่างที่มนุษย์ต่างดาวได้บอกว่า ที่เราไม่สามารถเข้าใจได้เพราะ 
ความคิดแบบจิตมนุษย์ มาใช้กับจักรวาลยังไม่ได้ เพราะมนุษย์จะมีกรอบจำกัดของการรับรู้ในสิ่งที่ได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัส ด้วยตาเนื้อเท่านั้น ได้เท่าที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เท่านั้น ที่เหลือนอกนั้นก็จะไม่ยอมเปิดใจรับฟัง เพราะยังพิสูจน์ไม่ได้ ดังนั้น ความคิดนี้จึงอยู่ในวงจำกัด คือตีกรอบไว้เท่านั้น

เพราะโครงการปรับ สมดุลของโลก เพื่อเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่นั้น ได้มีกลุ่มพลังงาน ที่มาทำหน้าที่แจ้งข่าวสารไปยังมนุษย์โลกในหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน นั่นคือสมมุติเรียกกันในแต่ละจุด แต่ละกลุ่ม และข่าวสารจากจักรวาล ที่ได้รับการสื่อสารลงมา แต่ละกลุ่มก็มีกลไกที่จะต้องดำเนินงานไปตาม แผนที่ได้รับผิดชอบลงมา ซึ่งทุกกลุ่มความคิด ทุกกลุ่มพลังงาน ที่สื่อสารลงมา ก็ย่อมถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่ได้รับมาทั้งสิ้น 

ที่กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา) ไม่แปลกใจในการสื่อสารของทุกกลุ่มพลังงาน ทุกคลื่นความคิดที่ติดต่อกับมนุษย์โลกนั้น เพราะระบบได้มีการอธิบายโครงสร้างโดยรวมให้ทราบถึงที่มาของแต่ละกลุ่ม พลังงานที่สื่อสารลงมาอยู่แล้ว แม้จะไม่ลึกลงในรายละเอียด ใน แผนของงานที่แต่ละกลุ่มพลังงานนั้น ๆ ต้องดำเนินการก็ตาม แต่ทุกอย่างที่แต่ละกลุ่มกำลังกระทำ กำลังให้ข้อมูล กำลังดำเนินการต่อเนื่องอยู่นั้น เป็นการทำงานตาม แผนที่ได้มีการวางไว้ของแต่ละกลุ่มพลังงานนั้น ๆ ทั้งสิ้น โดยไม่มีการผิดพลาด หรือมีการแทรกแซงใด ๆ

เพียงแต่ แผนงานของแต่ละกลุ่มพลังงาน หรือกลุ่มความคิดนั้น ๆ ที่ได้รับมา จะเป็นรูปแบบไหนเท่านั้นเอง 

ดังนั้น ในส่วนที่จะได้นำลงให้อ่านต่อไปนี้ ก็เป็นการตอบคำถามจากมนุษย์ต่างดาว ให้กับผู้ที่ยังสงสัยในเรื่องของกลุ่มความคิด กลุ่มพลังงานต่าง ๆ ที่ติดต่อกับมนุษย์ ได้สอบถามเข้ามาเท่านั้น โดยทางกลุ่มฯ มิได้เจตนาจะก้าวล่วงไปยัง "แผนงาน" ของกลุ่มพลังงานนั้น ๆ ซึ่งในแต่ละกลุ่มก็ยังคงดำเนินการไปตาม แผนงานที่ได้รับมานั่นเอง 

ท่านที่ได้อ่านข้อความการสื่อสารต่อไปนี้ อาจต้องใช้การพิจารณาอย่างยิ่งในความเห็นของท่าน กับข้อมูลที่ได้สื่อสารลงมา ซึ่งบางท่านอาจหายสงสัยและมีความเข้าใจในภาพรวมของจักรวาลได้เลย หรือบางท่านอาจไม่พอใจ และยังคงลังเลสงสัยต่อไป ซึ่งในส่วนนี้พี่สุดใจก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า

แต่ทั้งหมดนี้คือ ข้อมูลที่ได้รับการสื่อสารมาจริง จากมนุษย์ต่างดาวที่เขากะลา 


............................................................... 

กระทู้ที่ 200507 

จิตจักรวาลและครายออนมีจริงหรือไม่ กลุ่มเขากะลากรุณาตอบด้วย

ตามที่กลุ่มของคุณเคยกล่าวอ้างว่ามีสมาชิก 3 คน สามารถสื่อความคิดติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้ จึงอยากขอให้ช่วยถามมนุษย์ต่างดาว ผู้มีพัฒนาการทางจิตวิญญาณสูงไปมากแล้ว ให้ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง จิตจักรวาลและ “kryon” ว่าเป็นเรื่องจริง หรือเรื่องเท็จ หากเป็นเรื่องจริง มีรายละเอียดอย่างไร? ความรู้ที่มนุษย์ต่างดาวจะตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นคุณประโยชน์ต่อมนุษย์ ชาติเป็นอย่างมากในการพัฒนาจิตสำนึกของตนเอง

จากคุณ สงสัย ( 24 มิถุนายน 2543)ตอบ...... ได้อ่านกระทู้ที่เป็นคำถามของคุณสงสัยแล้วค่ะ และได้ทำการสื่อสารคำถามของคุณแล้ว ....คำตอบที่ได้รับคือ จิตจักรวาล หรือ kryon ตามที่ในใจคุณคิดนั้นมีจริง....ในกรณีที่คุณต้องการทราบว่ามีการสื่อสารกับ จิตจักรวาลจริงหรือไม่นั้นตอบว่า...จริง....นัยยะของคำตอบนี้คือ คุณต้องเข้าใจว่า สมมุติภาษาในการเรียกชื่อนั้นมีอยู่ เช่น ถ้าเพื่อนของคุณชื่อว่า.... ราชา ... คุณจะเข้าใจว่าเขาชื่อราชา ... แต่ไม่ได้เป็นราชา (พระราชา) จิตจักรวาลเป็นการสื่อสารของแหล่งพลังงานจากนอกโลกจริง .... เป็นกลุ่มของพลังงานที่มากระทำการหนึ่ง ๆ ชื่อ จิตจักรวาล เป็นชื่อที่ใช้แทนตัวเพื่อความเข้าใจ เช่นเดียวกับ kryon.
 
.........................................................

คุณสงสัย...    ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวให้ ผมต้องขอขอบคุณคุณมนุษย์ต่างดาวผ่านทางคุณด้วย ที่กรุณาให้ความรู้อันมีค่ายิ่งนี้.....คำตอบของมนุษย์ต่างดาว...ราวกับว่า เข้าไปนั่งอยู่ในจิตใจของผม....รู้ว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่...amazing !!! ผมยังไม่ได้รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจิตจักรวาล ( kryon) เลยครับ โครงสร้างเป็นอย่างไร กำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอย่างไรกับมนุษย์โลก และสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเอกภพอย่างไร?

ผมขอตั้งข้อสมมุติขึ้นมา เรื่องหนึ่งเพื่อตั้งคำถาม .... ถ้ามีมนุษย์คนใดคนหนึ่งสามารถสื่อสารคลื่นความคิดกับจิตจักรวาลได้ ซึ่งในการสื่อสารแต่ละครั้งจิตจักรวาลทื่สื่อสารด้วย ได้ผลัดเปลี่ยนกันมาคนละหน่วย (จิตจักรวาลคนละดวงจะขอเรียกเป็นหน่วยของพลังงานความคิด) โดยไม่ซ้ำกันเป็นส่วนใหญ่ที่มาซ้ำกันก็มี ถ้ามนุษย์สามารถสื่อสารกับจิตจักรวาลได้ คนนั้น ในระยะหลัง ๆ เผลอสติปล่อยให้ อัตตา อุปาทานเข้าครอบงำโดยไม่รู้ตัว ไม่มีสติรู้เท่าทันในกิเลสอันนี้ จะเป็นไปได้หรือไม่ ? ที่อาจจะมีพลังชีวิตบางอย่างที่มีความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ (มาร) เข้ามาแทรกสวมรอยเป็นจิตจักรวาล แล้วสื่อสารให้ความรู้ผิด ๆ แก่มนุษย์ผู้นั้น โดยมุ่งหวังให้คนทั่วไปเสื่อมศรัทธาในมนุษย์ผู้นั้น เพื่อที่คนทั่วไปจะได้เสื่อมศรัทธาในเรื่องราวของจิตจักรวาลทั้งหมด เพราะเมื่อคนทั่วไปเสื่อมศรัทธาในผู้ที่สื่อสารเสียแล้ว ก็ย่อมเสื่อมความนับถือในข้อมูล ความรู้ทั้งหมดโดยไม่แยกแยะด้วย เช่นการให้ข้อมูลความรู้ผิด ๆ เกี่ยวกับภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ที่จะเกิดขึ้นกับโลกโดยระบุวันเวลาผิด ๆ หรือสถานที่ผิด ๆ ที่จะเกิดภัยพิบัตินั้น ๆ ขอความกรุณาเรียนถามมนุษย์ต่างดาวด้วยครับ ... จักขอบคุณยิ่ง

จากคุณ สงสัย ( 27 มิถุนายน 2543)


ตอบ... สวัสดีค่ะ คุณสงสัย

ในการฝึกทางจิตเพื่อติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็ต้องเรียนรู้เรื่องการคิดแบบจิตมนุษย์ เพื่อที่จะไม่คิดแบบจิตมนุษย์ (ในการเรียนรู้ศาสตร์ของจักรวาล ก็คล้ายกับการเรียนภาษาปกติ เราใช้ภาษาไทย แต่เมื่อเราต้องการเรียนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ เราจะเรียนได้ดีก็ต่อเมื่อเปิดใจยอมรับความแตกต่างที่ต้องมี โดยไม่มีข้อแม้ ทั้งการเขียน การอ่าน สำนวนที่ใช้เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ) 

การที่คุณสงสัย ต้องการทราบเรื่องเกี่ยวกับ จิตจักรวาลที่มีการสื่อสารกับมนุษย์อยู่ในขณะนี้ ก็ต้องใช้พื้นฐานการรับฟังอย่างที่กล่าวมาข้างต้นด้วยเช่นกัน คุณได้ถามถึงโครงสร้างการกำเนิด และความสัมพันธ์เกี่ยวกับมนุษย์และเอกภพของจิตจักรวาล ก่อนอื่นขอทบทวนข้อมูลเบื้องต้นเพื่อความเข้าใจตรงกัน....

ผู้ถ่ายทอดคลื่นความคิดจาก จิตจักรวาลคือ อ.ปริญญา ตันสกุล ท่านทำงานที่ศูนย์พัฒนาพฤติกรรมมนุษย์(HMDC) ถ่ายทอดคลื่นความคิดออกมาพิมพ์เป็นหนังสือจิตจักรวาล series 1 – 7 มีชื่อเฉพาะของแต่ละเล่ม เช่น จิตจักรวาล series 2 ความลับเบื้องหลังมิติโลก จิตจักรวาล series 4 อภิปรัชญามนุษย์มิติคู่ขนาน และบนหน้าปกของทุกเล่ม เขียนว่า 1 ใน 7 ของโลกที่ได้รับการถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจักรวาล...... 

ผู้ถ่ายทอดคลื่นความคิดจาก “kryon” คือ Mr.Lee Carroll เป็นนักธุรกิจชาวแคลิฟอร์เนีย จบปริญญาสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ได้รับสื่อสัญญาณจาก ครายออนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1989 (พ.ศ.2532) และได้ตัดสินใจแปลถ้อยคำ ครายออนพิมพ์เป็นหนังสือเล่มแรก เขียนขึ้นในปี 1992 (2535)

เล่มที่ 1 ยุคแห่งการสิ้นยุค
เล่มที่ 2 จงอย่าคิดเหมือนมนุษย์ทั่วไป
เล่มที่ 3 การผันแปรของวิญญาณ
เล่มที่ 4 นิยามเปรียบเทียบของครายออน

หนังสือครายออน เป็นหนังสือที่ขายดีระดับ เบสท์ เซอเลอร์ แปลเป็นภาษาต่างประเทศมากมาย และมีวางขายในกว่า 10 ประเทศ ในประเทศไทยพิมพ์ (ภาษาไทย) ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 คนไทยจึงได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารจาก ครายออนตั้งแต่นั้นมา 
 

.........................................................

(ตอบคำถาม...ต่อ)

ความคล้ายคลึงของจิตจักรวาล และครายออน คือเป็น กลุ่มความคิดหรือ กลุ่มพลังงานที่อยู่นอกระบบโลก และได้ส่งข่าวสารให้มนุษย์โลกได้รับทราบว่าขณะนี้ได้มีการกระทำบางอย่างกับ ระบบโลก เพื่อวางโครงข่ายแม่เหล็กครั้งใหม่ของโลก เพื่อเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ (รายละเอียดมีจำนวนมากพิมพ์เป็นหนังสือหลายเล่ม เพราะอธิบายในหลายเรื่องที่มนุษย์ไม่รู้)

เมื่อคุณถามถึงโครงสร้าง และการกำเนิดของจิตจักรวาลนั้น ท่านได้สื่อสารให้คุณคิดตามโดยอยู่บนพื้นฐานของสัจธรรม ซึ่งเป็นอกาลิโก คือ ไม่เนื่องด้วยเวลา สัจธรรมชั้นสูงที่คุณคงได้รับทราบมาบ้างในคำสอนของผู้ที่ตรัสรู้จนเข้าถึง ความจริงที่ว่าในที่สุดแล้วก็ไม่มี สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขาคือทุกสิ่งเป็นของที่สมมุติ มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป (เปลี่ยนแปลงไป) ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุปัจจัยการที่จะเกิดขึ้น จะตั้งอยู่ และจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้น เราไม่สงสัยในคำว่า เทพ, พรหม เพราะเราเคยได้ยินได้ฟังและพอจะเข้าใจได้ แต่ที่เรายังไม่เข้าใจจิตจักรวาลก็เพราะเราไม่คุ้นเคย เนื่องจากอาจเป็นเรื่องใหม่ในการรับรู้ของเรา ขอให้คุณลองมองดูรูปแบบชีวิตรอบตัวของคุณดูสิ สิ่งมีชีวิตมีหลายรูปแบบและมีความแตกต่างที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เช่น ปลา นก มด สิ่งที่รูปแบบชีวิตเหล่านี้มี มนุษย์ไม่มี ก็เพราะเรามีกายเป็นมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะเด่นด้านอื่นที่ ปลา นก มด ไม่มี พระพุทธองค์เรียกรูปแบบชีวิตทั้งมวลว่า สัตว์โลกไม่ว่าจะมีกายหยาบหรือกายละเอียด รวมไปจนถึงชั้นไม่มีรูป เช่น อรูปพรหม และถ้าจะมีมนุษย์ต่างดาว หรือพลังงานรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเรียกแทนตัวว่าอะไร ก็ล้วนเป็น สัตว์โลก” (ในความหมายของท่านทั้งสิ้น) 

ในจิตจักรวาล series 4 ได้กล่าวถึงรูปธรรมชั้นสูงที่มอบความรักให้แก่มนุษย์ (จิตจักรวาล) ซึ่งมีชื่อเรียกดังนี้


รูปธรรมกลุ่มเพลียะเดี๊ยนส์
รูปธรรมกลุ่มแซจิตตาเรียนส์
รูปธรรมกลุ่มแอนทาเรียนส์
รูปธรรมกลุ่มอาร์คทอเรียนส์


รูปธรรมชั้นสูงเหล่านี้ เดินทางมาจากกลุ่มดาวต่าง ๆ เช่น กลุ่มดาวลูกไก่ กลุ่มดาวแมงป่อง กลุ่มดาวรูปคนเลี้ยงสัตว์ เป็นรูปธรรมที่มีจิตวิญญาณชั้นสูง สามารถจะเดินทางไปไหนมาไหนได้ทั่วจักรวาล สามารถเข้าสู่มิติกาลเวลาโลก หรือมิติที่สูงกว่าได้ รูปธรรมกลุ่มแอนทาเรียนส์ และกลุ่มเพลียะเดียนส์ เคยมีรูปธรรมเป็นมนุษย์มาก่อน ต่อมาได้ยกระดับจิตวิญญาณของตนให้สูงขึ้น สามารถสลายกายหยาบของตนสู่มิติพลังงาน และรวมมวลสู่กายหยาบได้ 

...........................................................
สำหรับความสัมพันธ์กับมนุษย์โลกและเอกภพนั้น ในภาพรวมที่แท้นั้น มวลชีวิตทั้งหมดล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดแต่มนุษย์อาจยอมรับหรือ เข้าใจได้เป็นบางอย่าง เช่น มนุษย์ยอมรับความสัมพันธ์ของ พี่ น้อง ที่คลอดจากแม่เดียวกันได้ โดยไม่ข้องใจ แต่ถ้าจะถามว่า ต้นจำปี กับต้นขนุน ที่ขึ้นมาจากพื้นดินเดียวกัน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือแม่ (พระธรณี) เดียวกัน มีความสัมพันธ์กันไหม......

คงมีคำตอบหลากหลาย แต่คุณคงพอจะมองออกถึงความสัมพันธ์กันอย่างกว้าง ๆ ของวงศ์วานแห่งเอกภพ ว่าทำไมจิตวิญญาณชั้นสูงเหล่านี้ จึงบอกว่าพวกเขาได้เข้ามาสู่จักรวาลโลก เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในการสร้างความสัมพันธ์กับจักรวาลในมิติที่สูงกว่า เมื่อจิตวิญญาณสูงขึ้น สิ่งที่เคยสละยาก ก็สละได้ง่ายขึ้น สิ่งที่เคยสงสัย.......ก็เข้าใจ สิ่งที่เคยให้อภัยไม่ได้ก็กลายเป็น....ไม่เป็นไร ทุกข์มากก็กลายเป็น....ทุกข์ยาก และอื่น ๆ อีกมาก

ปัจจุบัน มนุษย์มีความรู้สึกแปลกแยกกันมากอย่างผิดปกติ อย่างรุนแรง ก็ศึกเชื้อชาติ ศึกศาสนา การมุ่งทำลายชีวิตเพราะเห็นแก่วัตถุ (สิ่งไม่มีชีวิต) ปัญหาทางโครงสร้างของสิ่งเหล่านี้ มนุษย์ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความไม่รู้จริง (อวิชชา) 

ในขณะที่ผู้รู้ทั้งหลาย ได้ส่งข่าวสารมาในรูปแบบต่าง ๆ ถึงกระบวนการที่จะต้องกระทำ (และได้กำลังกระทำแล้ว) กับระบบโลก 

สุดท้ายคำถามที่คุณสงสัยว่าอาจมีการแทรกแซงจากจิตวิญญาณที่ไม่หวังดี หรือ มารนั้น ขอให้รับทราบข้อมูลไว้ว่า ทุกอย่างอยู่ใน แผนทั้งสิ้น ไม่ใช่อย่างที่คุณวิตกหรอก แต่ที่คุณจะไม่เข้าใจก็ตรงที่ความสลับซับซ้อนของ แผนที่ไม่อาจเปิดเผยได้ในขณะที่กำลังดำเนินการอยู่

แต่ แผนที่คล้ายกันนี้ มนุษย์ต่างดาวก็ใช้บ่อย (มากกว่า 20 ครั้ง) ในขั้นตอนการคัดบุคคลเพื่อฝึกทางจิต จนปัจจุบันก็ยังเฉลยไม่หมด เพราะบาง แผนยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ (ยังไม่สิ้นสุดกระบวนการ)

แผนที่มนุษย์ไม่เข้าใจนี้ เปรียบได้กับตัวอย่างเหล่านี้ เช่น ถ้ามนุษย์มีความสุขจากการกิน ก็คือ ได้กินอาหารอร่อย รสชาติถูกใจ แต่จักรวาลมองว่า การติดในรสชาติอาหารเป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง และถ้าได้กินอาหารอร่อย ทุกข์ยิ่งฝังรากลึกลงไปอีก (ความติดในรสเพิ่มขึ้น เหมือนพ่อ-แม่ เห็นลูกกำลังเคลิบเคล้มในยาเสพติด, ลูก บอกว่านี่คือสุข แต่พ่อ แม่บอกว่านั้นไม่ใช่สุข เป็นทุกข์ต่างหาก)

การเรียบเรียงคำ ตอบได้ผสมผสานระหว่างข้อมูลจากการสื่อสาร เรียบเรียงตามแบบที่มนุษย์(ผู้พิมพ์) อ่านแล้วทำความเข้าใจได้ง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ และข้อมูลที่จำเป็นต้องกล่าวในตอนต้น ๆ ก็มีอยู่ในหนังสือที่ข้อมูลนั้น ๆ อยู่ ขอให้คุณ สงสัยอ่านแล้วใช้การพิจารณาของตนเอง หากมีความไม่เคลียร์ในคำอธิบายบางเรื่อง ก็ขอให้ตั้งกระทู้ถามมาใหม่ได้ค่ะ ขอจบการพิมพ์คำตอบเพียงแค่นี้ สวัสดีค่ะ

จากคุณ คำตอบตอนที่ 2 ของกลุ่มเขากะลา ( 6 กรกฎาคม 2543) 
 
...................................................

พี่สุดใจคงต้องขอนำข้อมูลที่มีการถาม - ตอบไว้ในเวปไซด์ sanook.com ในหมวดมิติพิศวง ในปี 2543 มาลงต่อเนื่องอีก   อาจเป็นการลงข้อมูลที่ค่อนข้างมากในครั้งนี้   แต่จะเป็นการตอบคำถามที่หลายท่านกำลังสงสัยอยู่เช่นกัน 

ซึ่งในช่วงต่อไปนี้ นับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียว 

ซึ่ง ผู้ถามในครั้งนั้น  ใช้ชื่อว่า ....  คุณสงสัย   ต้องการอยากทราบเรื่องราวของกลุ่มพลังงานจากนอกระบบโลก ที่ส่งคลื่นความคิดมาติดต่อกับมนุษย์ 

และ
....มนุษย์ต่างดาวที่สื่อสารกับกลุ่มเขากะลา...ในขณะนั้น   ได้สื่อสารข้อมูลลงมา...ตอบคำถาม...ที่ได้สงสัยนั้น

ซึ่งคำถามจากบุคคลหนึ่งที่สงสัย และมีการตอบคำถามแล้วนั้น ท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้ถาม แต่สนใจเรื่องนี้เช่นกัน ก็มีโอกาสได้รับทราบไปด้วย อาจเปิดมุมมองใหม่ ๆ และเข้าใจในกลไกของจักรวาลได้มากขึ้น 

......................................................

ขอให้กลุ่มเขากะลาตอบคำถามเกี่ยวกับจิตจักรวาล 

ผมขอยืนยันให้ช่วยตอบคำถามใน xfiles 200574 ครับ โดยผมได้ลอกคำถามค้างการตอบมาลงในกระทู้นี้ครับ

มนุษย์ต่างดาวท่านยืนยันหรือไม่ว่า เรื่องราวข้อมูลความรู้ในหนังสือจิตจักรวาลทั้ง 7 series เป็นความจริง และจริง 100 % หรือจริงกี่ % ในแต่ละ series มี errors บ้างหรือไม่ ? ในการที่จิตจักรวาล kryon ได้สื่อสารผ่านมนุษย์บางท่าน เพื่อส่งผ่านความรู้มายังมนุษย์นั้น จิตจักรวาลก็ต้องการให้มนุษย์พิจารณาไตร่ตรองแล้วตัดสินใจเชื่อในเรื่องราว ข้อมูลความรู้ที่ได้สื่อสารมาให้มิใช่หรือ? แล้วเหตุใดจึงต้องวางแผน และดำเนินการเพื่อให้มนุษย์เสื่อมศรัทธาในเรื่องราวของจิตจักรวาลด้วยล่ะ ครับ? มันขัดแย้งกันเองครับ !

ที่กล่าวว่าเป็น แผนนั้น ผมก็เคย แว๊บคิดขึ้นมาในสมองเหมือนกัน แต่เมื่อคิดหาเหตุผล (แบบจิตมนุษย์) แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ เพราะค้นหาวัตถุประสงค์ เป้าหมายไม่ได้ว่าเพื่ออะไร ?

ถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็น แผนแล้วความสงสัยของมนุษย์คนหนึ่ง ดังเช่นตัวผม อยู่ในส่วนหนึ่งของ ผลที่เกิดจาก แผนด้วยหรือไม่ครับ ? 

ผมเป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่ง ที่กำลังจะพยายามจะไม่เป็นคนงมงาย (ซึ่งจิตจักรวาลก็ต้องการให้มนุษย์เป็นคนไม่งมงายมิใช่หรือ ดังนั้นการที่ผมมีความสงสัยข้องใจในสิ่งที่เกิดขึ้น มันก็น่าจะเป็นไปตามวิถีทางที่ถูกต้องของการพยายามที่จะเป็นมนุษย์ที่ไม่งม งายมิใช่หรือครับ?)

มนุษย์ต่างดาวที่กลุ่มของคุณติดต่อสื่อสารด้วย ท่านเป็นหนึ่งในสี่ประเภทของรูปธรรม มนุษย์ต่างดาวที่คุณกล่าวถึงหรือไม่ (หนังสือจิตจักรวาล series 4) เทพ พรหม จะสามารถเดินทางไปทั่วเอกภพ ดังเช่นมนุษย์ต่างดาวทั้งสี่ประเภทได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด?

ในตอนสุดท้าย ที่คุณเปรียบเทียบ แผนกับ รสชาดอาหารไม่ทราบว่าคุณพยายามบอกเป็นนัย ๆ ว่า จักรวาลไม่ต้องการให้มนุษย์ติดหลง/ลุ่มหลง ในเรื่องราวของจิตจักรวาลหรืออย่างไรครับ?

ขอขอบคุณ กลุ่มของคุณ และมนุษย์ต่างดาวเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาให้ข้อมูลความรู้อันมีค่ายิ่งเหล่านี้ครับ.

จากคุณ สงสัย ( 17 กรกฎาคม 2543)
 
.......................................................

ตอบ คุณสงสัย 

กลุ่มเขากะลาได้มีการสื่อสารกับรูปธรรมต่าง ๆ ดังนี้

1 . มนุษย์ต่างดาวที่มาจากต่างจักรวาล ได้ระบุว่าชื่อ โลกุกะตาปากะดิกอง

2 . มนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาล (อยู่ในรูปแบบของจิตวิญญาณชั้นสูง) ได้ระบุว่าชื่อที่เรารู้จักคือดาวพลูโตไม่ได้เป็นหนึ่งในสี่ของรูปธรรมที่ในหนังสือกล่าวถึง แต่ท่านได้ให้ข้อมูลที่คุณ สงสัยถามมาในกระทู้ก่อน และได้บอกให้คุณเข้าใจไว้ก่อนแล้วว่า มันจะใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์มาชี้ ผิด ถูกไม่ได้ เพราะมนุษย์มักด่วนสรุปทุกสิ่งที่มากระทบทางอายตนะ (ตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย, ใจ) และตัดสินใจทางใดทางหนึ่งในเวลาอันรวดเร็ว และเมื่อมีการกระทบครั้งใหม่ก็มักจะทำแบบเดิมซ้ำ ๆ ถึงแม้ว่าการตัดสินใจอาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่ง แต่หลักการกระทบก็ยังเหมือนเดิม 

ในการฝึกบุคคลของมนุษย์ต่างดาว จึงเน้นให้ผู้ฝึกใช้ปัญญาเป็นสำคัญในการพิจารณาความแตกต่างของความผิดปรกติ (ถ้าไม่พิจารณาก็ไม่รู้) อย่างง่าย ๆ ก็เช่นวัตถุบินที่สิ่งห์บุรีตอนกลางคืนในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง (ระหว่าง 21.00 – 22.00 น.) มีวัตถุบินมาในทิศทางเดียวกัน ระยะเวลาห่างกันประมาณ 10 กว่านาที บิน 4 ลำ เปิดไฟแตกต่างกันทั้ง 4 แบบ (ถึงคุณจะดูจากวีดีโอ คุณก็จะเห็นความแตกต่างของไฟชัดเจน) 

ถ้าคุณรู้จักความปรกติของ เครื่องบิน คุณก็จะพบว่าสิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่เครื่องบินแน่นอน แต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องรีบสรุปว่าเป็นจานบิน ขอแค่ให้คุณแยกให้ออกว่ามันไม่ใช่เครื่องบิน คุณก็จะเริ่มเรียนรู้ในการพิจารณาข้อมูลใหม่ ๆ ที่ไม่ธรรมดาได้มากขึ้น โดยที่คุณไม่ต้องไปฝึกอะไร เพิ่มแค่จับหลักความธรรมดา และไม่ธรรมดาให้เป็นแค่นั้นเอง (ในวันนั้นก็มีช่างเครื่องบิน และผู้บริหารสายการบินออกมายืนยันว่าไม่ใช่เครื่องบินแน่นอน เพราะท่านรู้ว่าธรรมดาของเครื่องบิน จะบินแบบที่เห็นนี้ไม่ได้)

จากคุณ .... คำตอบช่วงที่ 1 จากกลุ่มเขากะลา ( 17 กรกฎาคม 2543) 
ตอบ คุณสงสัย

ข่าวสารจากจิตจักรวาล และครายออน ที่สื่อสารผ่านมนุษย์นั้น เป็นการบอกให้มนุษย์ได้ทราบข่าวสารไว้ เพราะมนุษย์จะต้องเป็นผู้มีส่วนรู้สึกได้ถึงกระบวนการที่จะต้องเกิดขึ้นจาก การวางระบบ ถ้าจะเปรียบเทียบก็คล้ายกับเวลาที่รัฐบาลจะขยายถนนเพื่อพัฒนาเมืองให้มีการ สัญจรสะดวกรวดเร็วกว่าเดิม ก็จะมีการวางโครงการ (แผน)

การแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่จะต้องได้รับผลกระทบนั้นทั้งทางตรง และทางอ้อมได้รับทราบไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อน ก่อนที่จะขุดถนนเก่าออกเพื่อทำใหม่ให้แข็งแรงกว้างขวางกว่าเดิม 

ข่าวสารที่คุณได้อ่านในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม ก็จะมีการกระทำตามโครงการต่อไป ข่าวสารที่คุณได้อ่านจริง 100 % สำหรับผู้แจ้งข่าวสาร แต่สำหรับผู้รับข่าวสารมีสิทธิที่จะคิดไปในแบบใดก็ได้ แต่จะไม่มีผลไปยับยั้ง หรือเพิ่มเติมกระบวนการนั้น ๆ ได้เลย

คำตอบช่วงที่ 3 จะอธิบาย แผนที่คุณยังสับสนอยู่ค่ะ

จากคุณ.... คำตอบช่วงที่ 2 จากกลุ่มเขากะลา ( 18 กรกฎาคม 2543)
 
...................................................

ตอบ คุณสงสัย

แผนที่คุณคิดว่าไม่เข้าใจนั้น เรื่องมันเกี่ยวโยงไปถึงเจตนาของจิตจักรวาลในการมาทำภารกิจที่ได้แจ้งให้ ทราบไว้แล้ว (คือการช่วยเหลือโลกมนุษย์ในการยกระดับคลื่นแม่เหล็กโลกให้สูงขึ้น) 

มหันตภัยธรรมชาติจะค่อย ๆ เพิ่มความถี่และความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จุดศูนย์กลางการสั่นสะเทือนของโลกคือ ประเทศและทวีปที่รุ่งเรืองด้วยเทคโนโลยี   
เมืองที่อุดมด้วยศาสนาและผู้คนมีจิตสำนึกอันสูงส่งจะได้รับเคราะห์ภัยน้อยกว่าประเทศอื่น 

มหันตภัยที่มนุษย์ต้องเผชิญโดยตรงและโดยอ้อม จะสร้าง ความกลัวให้เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ เพราะ ความกลัวตาย” (แบบจริงในจิต) จะน้อมนำให้มนุษย์เกิดการ กลัวคนอื่นต้องตายเช่น พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง และทำให้มนุษย์เกิดความรักความห่วงใยโลกกันขึ้นมาได้ นั่นคือ กุศลโลบายที่สำคัญเพื่อต้องการให้มนุษย์โลกปล่อยพลังงานด้านบวกออกมาด้วยจิตสำนึกแบบรวมหมู่ อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีหายนะจากมหันตภัยธรรมชาติเป็นเครื่องมือเพื่อยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์ ที่ดิ่งเหว สูงขึ้นให้จงได้ 

หนังสือที่พิมพ์ขึ้นมาจากการถ่ายทอด คลื่นความคิดได้ย้ำว่า ไม่ต้องการให้ผู้อ่านคิดแบบจิตมนุษย์โดยมีเป้าหมายของความ เชื่อหรือ ไม่เชื่อกุศลโลบายสร้าง ความกลัวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับจิตจักรวาล แต่ถ้ามนุษย์จะมองไปในทาง ความศรัทธา เชื่อหรือ ความเสื่อมศรัทธา ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร เพราะไม่ใช่เป้าหมายของจิตจักรวาลอยู่แล้ว 

การมองต่างมุมนั้น (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย) เป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ด้วยกันเองก็พบเห็นได้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต จึงไม่แปลกถ้าจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการกระทำของจิตจักรวาล เพราะมิติความคิดขั้นพื้นฐานก็ต่างกันอยู่แล้ว 

การเปรียบเทียบความแตกต่างนี้ ได้พูดถึงเรื่องรสชาดอาหาร.. มนุษย์เรียกว่า ความสุขถ้าได้รับอาหารที่ชอบ หรือรสชาดที่ตนพอใจ...อีกมุมหนึ่งของผู้รู้ มองว่าความพอใจในรสชาดอาหาร คือความยึดติดอย่างหนึ่ง ท่าน ไม่เรียกว่าความสุขเพราะการยึดติดนั้นเป็นทางแห่งทุกข์....การมองต่างมุมนี้เกิดขึ้นตามหลัก ปัจจัยที่ต่างกัน ผลที่ออกมาจึงไม่เหมือนกัน นับเป็นเรื่องธรรมดาของโลก 

คุณสงสัย อ่านคำตอบทั้งสามช่วงแล้ว อาจเข้าใจในเรื่องหนึ่ง และไม่เข้าใจในเรื่องหนึ่ง หรือมีคำถามต่อไปอีก ก็ตั้งกระทู้ถามขึ้นมาใหม่ได้ค่ะ กลุ่มเขากะลายินดี ทำหน้าที่ในการสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลค่ะ

จากคุณ. คำตอบช่วงที่ 3 จากกลุ่มเขากะลา (19 กรกฎาคม 2543)


คุณสงสัย...ขอบคุณครับ สำหรับคำตอบจากคุณกลุ่มเขากะลา และท่านโลกุกะตาปากะดิกอง ผมยังไม่หมดคำถามหรอกครับ และจะตั้งกระทู้ใหม่ถามต่อไป..... คงจะต้องถามกันอีกนานนะครับ......

จากคุณ. สงสัย ( 20 กรกฎาคม 2543 )